Renovácia poškodených parkiet

Renovácia poškodených parkiet

VŠEOBECNE: K vŕzganiu parkiet dochádza buď odlepením parkiet od podkladu, alebo deformáciou a znehodnotením podkladu pod parketami. Pomerne často sa stretávame aj s kombináciou obidvoch príčin. Podklad pod parketami býva rôzny. Okrem betónového poteru sa v minulosti parkety často kládli aj na podklad z hobry, ktorý bol podsypaný škvarou alebo šotolinou. Namiesto hobry sa niekedy používali aj panely zo sadrovca alebo v starších bytoch aj panely zo zmesi cementu a slamy. Na takéto podklady sa parkety kladli do smoly. Ďalším používaným podkladom bola podlaha z dosák z mäkkého dreva. Na drevený podklad sa parkety montovali klincovaním. Spôsob opravy závisí od stupňa poškodenia parkiet, a hlavne od stavu podkladu pod parketami. V ľahších prípadoch stačí prebrúsenie parkiet, prípadne lokálna oprava , v komplikovanejších je potrebné staré parkety demontovať, a urobiť kompletnú rekonštrukciu.

PREBRÚSENIE PARKIET: V prípade že staré parkety sú pevne prilepené o podklad, nevŕzgajú a nepružia, ale majú len po rokoch používania zničený, alebo nepekný povrch, oprava je pomerne jednoduchá. Je síce potrebné prebrúsť celu podlahu a nanovo nalakovať, ale parkety budú potom vyzerať ako nové. Prebrúsením sa odstránia všetky škrabance, ryhy, a nečistoty z povrchu parkiet. Problémom bývajú nečistoty, zvyšky farby alebo lepidla, ktoré zostanú medzi hranami parkiet. Pokiaľ sa predtým parkety často pastovali alebo zmývali vodou, sú tiež viditeľné tmavšie oblasti popri hranách parket. Niekedy hlavne u bukových parkiet môžu zostať na podlahe tmavšie škvrny od pôsobenia vody. Tieto škrny sa objavujú v miestach kde na parkety dlhodobo zatekala voda napríklad pri polievaní kvetov, alebo z poškodených radiátorov. U bukových parkiet sa stmavnutie prejavuje po celej hrúbke parkiet, a tu pomôže len ich výmena. Pri celodrevených parketách (hrúbky 10 mm) je možne celoplošné prebrúsenie previesť min. 6x počas životnosti parkiet, u viacvrstvových 1 – 3x podľa hrúbky hornej dýhy.

LOKÁLNE OPRAVY: V prípade že staré parkety sú na niektorých miestach odlepené ud podlahy, sú miestami vyduté alebo prepadnuté je potrebné previesť lokálnu opravu postihnutých miest. V niektorých prípadoch pomôže “injektáž” – podstreknutie lepidla do kritických miest. Táto metóda je tiež vhodná pri opravách v strede miestnosti, aby sa vlysové parkety nemuseli rozoberať od okraja až k postihnutému miestu. Pokiaľ je podlaha prepadnutá, parkety sa musia rozobrať a zistiť príčiny vady. V týchto prípadoch je väčšinou potrebná aj lokálna oprava parketového podkladu. Po oprave podkladu sa parkety nalepia znovu na pôvodné miesto a prebrúsia. Lokálnu opravu treba previesť aj v prípade ak sú niektoré parketové lamely mechanicky poškodené, alebo znehodnotené od pôsobenia vody. Takéto parkety sa musia vymeniť a prebrúsiť.

KOMPLETNÁ RENOVÁCIA: Pokiaľ sú staré parkety rozídené, a na poklep duté po celej ploche miestnosti je potrebná kompletná renovácia podlahy. Občas sa takáto podlaha prekrýva ďalšou vrstvou drevených parkiet alebo laminátových panelov, ale takéto riešenie je väčšinou len dočasné. Pokiaľ sa pred takouto opravou nespevní pôvodná podlaha, tá naďalej pracuje, a je potenciálnym zdrojom deformácii ale aj prachu a nečistôt. Prvým krokom kompletnej renovácie je rozobratie pôvodých parkiet, a odokrytie podkladu pod parketami. Po zhodnotení stavu podkladu sa urobí jej oprava, vyrovnanie a spevnenie. Betónový podklad sa očistí od lepidla, v prípade väčšej krivosti sa vyrovná. Pokiaľ je podkladový betón značne poškodený, je lepšie prekryť ho novou vrstvou z OSB dosiek, alebo drevotriesky. Podklady zo sadrových alebo iných panelov, ako aj drevený podklad je vždy potrebné prekryť novou vrstvou. Na takto pripravený podklad sa buď položia naspäť pôvodné parkety, alebo sa položí nová podlaha. V prípade opätovného položenia starých parkiet si treba pripraviť aj náhradné parkety na výmenu poškodených častí. Netreba tiež zabudnúť že OSB dosky sa správajú ako nesavý podklad a preto je nevhodné na ich lepenie použiť disperzné (vodouriediteľné) lepidlo. Po položení sa prevedie brúsenie a konečná povrchová úprava parkiet.